MISCEO

misceo
Hasło
misceō miscēre miscuī mixtum
Definicja
mieszać
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Woda i powietrze
Frekwencja
425
Polish