MILLE

mille
Hasło
mīlle (pl.) mīlia
Definicja
tysiąc
Część Mowy
Liczebnik
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
247
Polish