metuo
Hasło
metuō metuere metuī
Definicja
bać się
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Emocje
Frekwencja
429
Polish