MEREO

mereo
Hasło
mereō merēre meruī meritum
Definicja
zasługiwać; odbywać służbę wojskową
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Interesy/pieniądze
Frekwencja
852
Polish