MENS

mens
Hasło
mēns mentis f.
Definicja
umysł
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Ciało
Frekwencja
173
Polish