MEMORIA

memoria
Hasło
memoria -ae f.
Definicja
pamięć
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
627
Polish