MEMINI

memini
Hasło
meminī meminisse
Definicja
pamiętać
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
670
Polish