MEDIVS

medius
Hasło
medius -a -um
Definicja
środkowy
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
162
Polish