MATERIA

materia
Hasło
māteria -ae f.
Definicja
materiał, temat, przyczyna; talent
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
857
Polish