MATER

mater
Hasło
māter mātris f.
Definicja
matka
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rodzina i domownicy
Frekwencja
127
Polish