MANVS_1

manus
Hasło
manus -ūs f.
Definicja
ręka
Część Mowy
Rzeczownik: 4 deklinacja
Grupa Semantyczna
Ciało
Frekwencja
48
Polish