MANEO

maneo
Hasło
maneō manēre mānsī mānsum
Definicja
pozostawać
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
357
Polish