MALVS_3

malus
Hasło
malus -a -um
Definicja
zły
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
227
Polish