MALE

male
Hasło
male
Definicja
(przysł.) źle
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
603
Polish