MAIORES

maiores
Hasło
māiōrēs māiōrum m.
Definicja
przodkowie
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rodzina i domownicy
Frekwencja
764
Polish