MAGNVS

magnus
Hasło
māgnus -a -um
Definicja
wielki
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
25
Polish