MAGNITVDO

magnitudo
Hasło
māgnitūdō -inis f.
Definicja
wielkość, rozmiar
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
672
Polish