MAGISTER

magister
Hasło
magister magistrī m.
Definicja
mistrz, nauczyciel, przełożony
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
933
Polish