MAGIS_2

magis
Hasło
magis
Definicja
bardziej
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
90
Polish