MAESTVS

maestus
Hasło
maestus -a -um
Definicja
smutny; zasmucający
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Emocje
Frekwencja
669
Polish