LOQVOR

loquor
Hasło
loquor loquī locūtus sum
Definicja
mówić
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
310
Polish