LONGVS

longus
Hasło
longus -a -um
Definicja
długi, daleki
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
142
Polish