LOCVS

locus
Hasło
locus -ī m.
Definicja
miejsce; loca (n. pl.) region
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Geografia
Frekwencja
62
Polish