LITVS

litus
Hasło
lītus -oris n.
Definicja
brzeg
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Geografia
Frekwencja
245
Polish