lingua
Hasło
lingua -ae f.
Definicja
język
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Ciało
Frekwencja
732
Polish