limen
Hasło
līmen līminis n.
Definicja
próg
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Dom
Frekwencja
516
Polish