LICET_3

licet
Hasło
licet
Definicja
chociaż
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Sprawiedliwość i prawo
Frekwencja
778
Polish