LIBIDO

libido
Hasło
libīdō -inis f.
Definicja
chęć, chuć
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miłość
Frekwencja
761
Polish