LIBET

libet
Hasło
libet libēre libuit or libitum est
Definicja
podoba się (+ dat. + infin.)
Część Mowy
Czasownik: bezosobowy
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
729
Polish