LEVIS_1

levis
Hasło
levis -e
Definicja
lekki, trywialny
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
220
Polish