LEGO_2

lego
Hasło
legō legere lēgī lēctum
Definicja
zbierać, czytać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Pisanie/literatura/poezja
Frekwencja
419
Polish