LATEO

lateo
Hasło
lateō latēre latuī
Definicja
chować się
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Oszustwo
Frekwencja
695
Polish