LAETVS_2

laetus
Hasło
laetus -a -um
Definicja
radosny, zadowolony
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Emocje
Frekwencja
262
Polish