LABOR_1

labor
Hasło
labor -ōris m.
Definicja
praca, trud
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Interesy/pieniądze
Frekwencja
201
Polish