IVSTVS

iustus
Hasło
iūstus -a -um
Definicja
sprawiedliwy, prawy
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Sprawiedliwość i prawo
Frekwencja
770
Polish