IVBEO

iubeo
Hasło
iubeō iubēre iussī iussum
Definicja
nakazywać
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Sprawiedliwość i prawo
Frekwencja
84
Polish