iterum
Hasło
iterum
Definicja
znów
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
758
Polish