ITER

iter
Hasło
iter itineris n.
Definicja
droga, podróż
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
230
Polish