ITEM

item
Hasło
item
Definicja
również
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
932
Polish