ITAQVE

itaque
Hasło
itaque
Definicja
przeto, toteż
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
208
Polish