INTRA_2

intra
Hasło
intrā
Definicja
wewnątrz (+ acc.)
Część Mowy
Przyimek
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
704
Polish