INTERSVM_1

intersum
Hasło
intersum -esse -fuī
Definicja
być pomiędzy; brać udział (+dat.); interest, komuś zależy (+ gen.)
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
760
Polish