INTERIM

interim
Hasło
interim
Definicja
w międzyczasie
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
693
Polish