INTERFICIO

interficio
Hasło
interficiō -ficere -fēcī -fectum
Definicja
zabijać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Przemoc
Frekwencja
699
Polish