inter
Hasło
inter
Definicja
pomiędzy; w czasie (+ acc.)
Część Mowy
Przyimek
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
64
Polish