INTENDO

intendo
Hasło
intendō -tendere -tendī -tentum:
Definicja
napinać; wyciągać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
895
Polish