INTELLIGO

intellego
Hasło
intellegō -legere -lēxī -lēctum:
Definicja
rozumieć
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
512
Polish