INQVIO

inquam
Hasło
inquam, inquis, inquit, inquiunt:
Definicja
mówić (w mowie niezależnej(
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
163
Polish