INITIVM

initium
Hasło
initium -ī n.:
Definicja
początek
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
865
Polish