INIMICVS_1/INIMICVS_2

inimicus
Hasło
inimīcus -a -um:
Definicja
nieprzyjacielski, wrogi
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
952
Polish